Ποιοι είμαστε

Τα στοιχεία των ιδρυτικών μελών της ΑΚΤΙΔΑΣ, ως σωματείου, έχουν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο, που ενέκρινε το Καταστατικό της.

Μέλος ή Φίλος της ΑΚΤΙΔΑΣ μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε πολίτης συμμερίζεται τις αρχές της, όπως αναφέρονται στο Καταστατικό της. Με διαδικασία που ορίζεται στην υποσελίδα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ αυτής της ιστοσελίδας.

Τα μέλη και οι φίλοι της ΑΚΤΙΔΑΣ έχουν βεβαίως τις ιδεολογικές τους καταβολές, πολιτικές αναφορές και κομματικές εντάξεις. Από την άποψη αυτή, μέλη και φίλοι της ΑΚΤΙΔΑΣ είναι και μπορούν να είναι πολίτες ιδεολογικά σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, ριζοσπάστες κεντρώοι και φιλελεύθεροι δημοκράτες.  Αλλά η δράση όλων, στα πλαίσια της ΑΚΤΙΔΑΣ, έχει συμφωνηθεί, ότι πρέπει να είναι πολιτικά απροκατάληπτη. 

Η ΑΚΤΙΔΑ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή, που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της 31ης Οκτωβρίου 2021, με τα εξής μέλη :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • Πρόεδρος:  Ρολόγης Δημήτρης, Καθηγητής Νευροχειρουργικής
  • Αντιπροέδρος:  Μελάς Κώστας, Καθηγητής Οικονομικών
  • Γενικός Γραμματέας:  Γιομπαζολιάς Μάκης, Δημοσιογράφος – Νομικός, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
  • Ειδικός Γραμματέας:  Κοτρόγιαννος Δημήτρης, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας
  • Ταμείας:  Ιωσήφ Νίκος, Διοικητικό Στέλεχος Επιχειρήσεων

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  • Πρόεδρος:  Τσούτσης Δημήτρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων
  • Μέλος:  Σωτηρία Δάλλα, Στέλεχος υγειονομικών δομών
  • Μέλος:  Γαβριήλ Λύκος, Βιολόγος

 

Η ΑΚΤΙΔΑ είναι διαρθρωμένη σε ομάδες σκέψης και δράσης μελών και φίλων της, σε όλη την Ελλάδα.

Τα μέλη και οι φίλοι της συμβάλλουν, για την αναδιαμόρφωση των γενικών θέσεων του Ομίλου, με σκέψεις και προτάσεις τους, που αποστέλλονται, με τους τρόπους που αναφέρονται στην υποσελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ αυτής της ιστοσελίδας.