Συμμετοχή

Όποιος συμπολίτης συμμερίζεται τις απόψεις της ΑΚΤΙΔΑΣ και επιθυμεί να συμβάλει στις δράσεις της, μπορεί να γίνει μέλος ή φίλος (βλέπε σχετικά άρθρα του Καταστατικού στην υποσελίδα ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΙΔΑ), συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στην παρακάτω φόρμα και αποστέλλοντας την σχετική αίτηση.

Η αίτηση αξιολογείται από την Διοικούσα Επιτροπή, γίνεται φυσικό ή διαδικτυακό ραντεβού εκπροσώπου της Δ.Ε. με τον αιτούντα και η Δ.Ε. αποφασίζει επί της αίτησης.

Για την απόφαση αυτή, έχει κάθε ενδιαφερόμενος δικαίωμα να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση του ομίλου, που εξετάζει το θέμα στην πρώτη συνεδρίαση της και αποφασίζει οριστικά.

Οι ενδιαφερόμενοι για να γίνουν μέλη ή φίλοι, εάν γνωρίζουν δύο μέλη ή φίλους του ομίλου, μπορούν να στείλουν με mail (aktida.contact@gmail.com) εγγράφως την αίτηση τους, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της κάτωθι φόρμας και αναφέροντας γραπτώς τα μέλη που εισηγούνται σχετικά στην Δ.Ε.

*Η διαδικασία αποφάσεων και προσφυγών ισχύει και εδώ.


Επιθυμώ να συμμετάσχω στην ΑΚΤΙΔΑ ως
Μέλος   Φίλος  
Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο
……………….. ……………….. ………………..
Επ. Ιδιότητα Διεύθυνση (οδό, αριθμό, πόλη, ΤΚ) Τηλέφωνο
……………….. ……………….. ………………..